Zdravé a bezpečné stromy

NAŠE SLUŽBY

O nás

Působíme v Jihomoravském kraji a na Vysočině, od roku 2013. Především v okresu Znojmo. Zabýváme se péčí, kácením, ale také výsadbou dřevin. Naše práce je prováděna dle zásad arboristických standardů a v souladu s platnou legislativou a to v souladu se zněním nařízení vlády č. 362/2005 Sb , směrnicí 2001/45/ES a dalších navazujících zákonů a norem. Všichni naši pracovníci vlastní osvědčení o odborné způsobilosti k provádění těchto prací včetně pravidelných přezkoušení. Proti případným škodám jsme pojištěni do částky 10mil. Kč.

V oblasti arboristiky jsme držiteli vzdělání a certifikátů:

Vysoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru Arboristika – 2018
Certifikát ČCA – základní úroveň a ABA – stromolezec
ETW – european treeworker
Osvědčení o oborné způsobilosti práce s motorovou pilou.

Naše firma nabízí
mnoho dalších služeb.

1

Komplexní ošetření dřevin

2

Inventarizace a pasportizace

3

Výsadba a povýsadbová péče

4

Instalace bezpečnostních vazeb

5

Kácení a rizikové kácení

6

Štěpkování

7

Frézování pařezů

8

Dendrologické posudky

9

Poradenská činnost

Kontakt

Arborista
Bc. David Bětík
Znojmo

Kontaktní údaje
IČ: 03338401
Telefon: +420 723 937 810
Email: info@arbozn.cz

Napište nám