Každý pokácený strom by se měl nahradit nejméně jedním vysazeným.

Stromy mají určitá poslání, které jsou pro nás velice důležité:

  • chrání nás před hlukem, prachem, větrem
  • zabraňují erozi půdy
  • čistí vzduch a produkují kyslík
  • ochlazují města a ulice

 

Při výsadbě, ale musíme dbát následujících podmínek, jako jsou:

  • vhodné umístění
  • výběr vhodného taxonu pro danou lokalitu
  • správné parametry výsadbové jámy a kotvení vysazeného stromu