Rizikové kácení a ošetření stromů – Působíme v Jihomoravském kraji, především v okresu Znojmo. Zabýváme se péčí, kácením, ale také výsadbou dřevin. Mezi naše další služby patří likvidace dřevní hmoty štěpkováním a frézování pařezů. Naše práce je prováděna dle zásad arboristických standardů a v souladu s platnou legislativoua to v souladu se zněním nařízení vlády č. 362/2005 Sb , směrnicí 2001/45/ES a dalších navazujících zákonů a norem. Všichni naši pracovníci vlastní osvětčení o odborné způsobilosti k provádění těchto prací včetně pravidelných přezkoušení.

V oblasti arboristiky jsme držiteli vzdělání a certifikátů:

  • Vysoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru Arboristika
  • Certifikát ČCA – základní úroveň a ABA – stromolezec
  • Osvědčení o oborné způsobilosti práce s motorovou pilou.

FullSizeRender 16

fullsizerender-3 fullsizerender-2 fullsizerender fullsizerender-4